bedrijven met wie wij samenwerken

ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Wij creëren kansen door oneerlijke concurrentie te bestrijden en het makkelijker te maken voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen. Meer aanbieders betekent meer concurrentie. Concurrentie leidt tot innovatie: nieuwe producten, diensten en bedrijven. Dan hebben consumenten meer te kiezen. Maar wij willen ook dat consumenten een goede keuze kunnen maken. Doordat zij goed geïnformeerd worden door bedrijven over hun aanbod. En dat consumenten weten wat hun rechten zijn zodat zij hun recht ook echt kunnen halen. Wij treden op tegen bedrijven die de kansen en keuzes van consumenten en andere bedrijven belemmeren.
 
De consument centraal
ACM kan niet alle problemen voor consumenten en bedrijven oplossen. Daarom maken we keuzes. Om te bepalen welke zaken we oppakken, stellen wij onszelf de volgende 3 vragen:
 
Hoe groot is de schade voor de consument?
Wat is het maatschappelijke belang?
Zijn we in staat om het probleem effectief op te lossen?
 
De ACM als werkgever
Bij de ACM maak je je hard voor een eerlijk speelveld voor consumenten en bedrijven. Dit betekent onder andere optreden tegen bedrijven die de kansen en keuzes van consumenten en andere bedrijven belemmeren. Het oplossen van problemen in de markt vraagt om een creatieve manier van werken en denken.
Terug naar overzicht